Elden RingBosses

Elden Ring Bosses (5 articles)

Romina, Saint of the Bud Guide and Location (Elden Ring DLC Boss)

7 min read
Post thumb

Messmer Guide and Location (Elden Ring DLC Boss)

6 min read
Post thumb

Golden Hippopotamus Guide and Location (Elden Ring DLC Boss)

5 min read
Post thumb

Rellana, Twin Moon Knight Guide and Location (Elden Ring DLC Boss)

7 min read
Post thumb

Divine Beast Dancing Lion Guide and Location (Elden Ring DLC Boss)

6 min read
Post thumb